START

Tarife

Tarifele pentru instruirea conducătorilor auto categoria “B”

Important !     La noi nu există taxe "ascunse" - costul combustibilului, manualul de legislație, salariul angajaţilor, deservirea tehnică şi asigurarea automobilelor sunt deja incluse in preţ, totul fiind transparent şi în strictă conformitate cu prevederile contractului de studii.

Instruirea teoretică

1600 lei ( curs integral )

Instruirea practică

300 lei ( lecția de 90 min. )

Achitarea pentru instruire poate fi efectuată integral sau în 2 rate.  Cursul practic de bază include 24 de lecții în conducerea autovehiculului.

Orarul lecțiilor
Cursul de instruire practică suplimentară se adresează:


1. Absolvenților școlilor auto care își doresc o pregatire specială pentru examenul extern la proba de poligon sau traseu ;
2. Absolvenților școlilor auto la care a expirat perioada  de valabilitate a certificatului de școlarizare care urmează a fi prelungit cu încă un an în urma frecventării unui curs de instruire în conducere suplimentară ; 
3. Persoanelor care deja dețin un permis de conducere dar doresc să-și îmbunătățească deprinderile practice și capacitățile de a conduce autovehiculul în diverse situații rutiere, în condiții de trafic intens și spații limitate etc.

Pentru a începe instruirea practică suplimentară este necesar: 


1. Să prezentați buletinul de identitate, certificatele medicale și certificatul de școlarizare de la școala auto precedentă. Persoanele care deja dețin un permis de conducere vor prezenta doar permisul în original;
2. Să efectuați plata pentru cel puțin 2 ore la oficiul școlii auto START . (Numărul de ore nu este limitat, fiecare cursant va comunica instructorului scopurile instruirii).